Site Haritası
Skip Navigation Links.
Collapse MenulerMenuler
Anasayfa
Misyon ve Vizyonumuz
Personelimiz
Birim Yapısı
Collapse Pratik BilgilerPratik Bilgiler
2018 Yılı Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ
2017 Yılı Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ
2016 Yılı Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ
2014 Yılı Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ
2015 Yılı Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ
2013 Yılı Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği
2012 Yılı Parasal Sınırlar Ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ
Sosyal Siğorta İşlemleri Yönetmeliği
2011 PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ
Expand Taşınır Mal YönetmeliğiTaşınır Mal Yönetmeliği
2010 Yeni Kod Sistemi
2010 Sağlık Devir İşlemleri
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 29/12/2009 Tarihli ve 2009/1 Sayılı Kararı
2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi 1
Tasarruf Tedbirleri
Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
Site Haritası
Collapse DuyurularDuyurular
2017 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu
Galatasaray Üniversitesi 2018-2022 Stratejik Planı
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Mali Tabloları (Ekim 2017)
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Mali Tabloları (Eylül 2017)
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Mali Tabloları (Agustos 2017)
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Mali Tabloları (Temmuz 2017)
2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Mali Tabloları (Haziran 2017)
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Mali Tabloları (Mayıs 2017)
2016 Yılı Faaliyet Raporu
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Mali Tabloları (Nisan 2017)
2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu
2017 Yılı Performans Programı
Mali Tablolar 2016 (Bilanço, Yıllık Faaliyet Sonuçları Tablosu, Nakit Akış Tablosu)
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Mali Tabloları (Mart 2017)
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Mali Tabloları (Şubat 2017)
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Mali Tabloları (Ocak 2017)
2017 Yılı Eşik Değerler ve Parasal Limitler
2017 Yılı Parasal Sınırlar ve Oranlar
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Mali Tabloları (Aralık 2016)
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Mali Tabloları (Kasım 2016)
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Mali Tabloları (Ekim 2016)
Galatasaray Üniversitesi Uygulayıcılar İçin Rehber ve El Kitabı
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Mali Tabloları (Eylül 2016)
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 60)
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Mali Tabloları (Ağustos 2016)
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Mali Tabloları (Temmuz 2016)
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün E-Arşiv Fatura Düzenlemeleri İle İlgili Yazısı
2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Mali Tabloları (Haziran 2016)
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Mali Tabloları (Mayıs 2016)
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Mali Tabloları (Nisan 2016)
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Mali Tabloları (Mart 2016)
2016 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Birimler İtibariyle Dağılımı
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Mali Tabloları (Şubat 2016)
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Mali Tablolar (Ocak2016)
2016 Yılı Eşik Değerler ve Parasal Limitler
2016 Parasal Sınırlar ve Oranlar
2015 Yılı İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Raporu
2016 Yılı Performans Programı
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Mali Tabloları (Aralık 2015)
2016 yılı ilk üç aylık geçici bütçe ödeneklerinin Üniversitemiz birimlerine dağılımı
2015 Yılı İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Revizesi
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Mali Tabloları (Kasım 2015)
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Mali Tabloları (Ekim 2015)
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Mali Tabloları (Eylül2015)
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmenliği Mali Tabloları (Ağustos 2015)
Mali İşlemler Süreç Akış Şeması
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmenliği Mali Tabloları (Temmuz 2015)
Galatasaray Üniversitesi 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmenliği Mali Tablolar (Haziran2015)
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmenliği Mali Tabloları (Mayıs 2015)
E-yolluk Uygulaması
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmenliği Mali Tabloları (Nisan 2015)
Teminat Mektuplarının Teyidine İlişkin 2015/11 Sayılı KBS Duyurusu
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Mali Tabloları (Mart 2015)
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Mali Tabloları (Şubat 2015)
2015 Yılı Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ
2015 Yılı Birimlerin Ödenek Dağılımları
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Mali Tabloları (Ocak 2015)
Ön Mali Kontrol Yönergesi
Resmi Yazışma Kuralları Yönetmeliği
2015 Yılı Performans Programı
2014 Yılı İç Konrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Raporu
2014 Yılı İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Revizesi
Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
2015-2017 Dönemi Bütçe Hazırlık Çalışmaları
2013 Yılı Faaliyet Raporu
2013 Yılı Yatirim Programı İzleme ve Degerlendirme Raporu
2014 Yılı Performans Programı
2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu
2013 Yılı Performans Programı
2012 Yılı Galatasaray Üniversitesi Faaliyet Raporu
Galatasaray Üniversitesi II Stratejik Planı (2013-2017)
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği
Kamu iç kontrol standartları tebliği
2012 Yılı Galatasaray Üniversitesi İç Kontrol Sistemi
Ön ödeme usul ve esasları hakkında genel tebliğ
Mali İşlemler Süreç Akış Şeması
2012 Yılı Mali Durum Ve Beklentiler Raporu
Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Taşınır Mal Yönetmeliği Sunumu
2012 Yılı Parasal Sınırlar Ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ
2011 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu
Kamu İdarelerince Hazirlanacak Faaliyet Raporlari Hakkinda Yönetmelik
2012 Yılı Performans Programı
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik Resmi Gazate İlanı
2011 Hizmet Envanteri Tablosu
Kamu Hizmet Standartları
Standart Dosya Planı
2011 Yılı Mali Durum Ve Beklentiler Raporu
2010 Yılı Faaliyet Raporu
2011 Parasal Sınırlar Ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ
2011 Yılı Performans Programı
Sosyal Siğorta İşlemleri Yönetmeliği
2010 Yılı Performans Programı
2010 Yılı Yeni Kod Sistemi
2010 Yılı Sağlık Devir İşlemleri
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 29/12/2009 Tarihli ve 2009/1 Sayılı Kararı
2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi 1
Collapse RaporlarRaporlar
2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
2018 Yılı Performans Programı
2017 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu
2017 Yılı Faaliyet Raporu
2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
2016 Yılı Faaliyet Raporu
2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu
2017 Yılı Performans Programı
2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
2015 Yılı Faaliyet Raporu
2016 Yılı Performans Programı
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Ön Mali Kontrol Yönergesi
2015 Yılı Performans Programı
2014 Yılı İç Konrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Raporu
2014 Yılı İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Revizesi
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
2013 Yılı Faaliyet Raporu
2013 Yılı Yatirim Programı İzleme ve Degerlendirme Raporu
2014 Yılı Performans Programı
2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu
2013 Yılı Performans Programı
2012 Yılı Galatasaray Üniversitesi Faaliyet Raporu
2012 Yılı Mali Durum Ve Beklentiler Raporu
2012 Yılı Performans Programı
2011 Yılı Mali Durum Ve Beklentiler Raporu
2010 Yılı Faaliyet Raporu
2010 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Stratejik Plan ( 2008 - 2012 )
2008 Yılı Yatırım Programı İzleme Ve Değerlendirme Raporu
2010 Yılı Performans Programı
2009 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporları
2008 Yılı Faaliyet Raporu
2009 Yılı Performans Programı
Collapse BağlantılarBağlantılar
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı
e-Bütçe
Bütçe Kanunu
İç Kontrol
Mali Takvim
İç Denetim
Performans Esaslı Bütçeleme
KİK
TBMM
Sayıştay
YÖK
TÜBİTAK
Maliye Bakanlığı
Muhasebat
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
SGK
Collapse AnketlerAnketler
Yeni Web Sayfamızı Nasıl Buldunuz?
                                         Galatasaray Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çırağan Cad. No:36 34357 Ortaköy/İstanbul Tel:02122274480